Szakembereknek

Intézményünk elkötelezett a kora gyermekkori intervenció hazai meghonosításában. Intézményünk munkatársai tagjai a rangos nemzetközi szakmai társaságnak, az International Society for Early Intervention-nak. Képzéseinkkel, rendszeresen megrendezett konferenciáinkkal, előadásainkkal és kiadványainkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon az eltérő fejlődésű vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyermekek időben szakszerű kivizsgálásra kerüljenek és fejlődésük optimalizálása érdekében a számukra megfelelő terápiás és fejlesztési ellátásban részesülhessenek.


Ezt a célt akkor érhetjük el, ha a kora gyermekkori intervenció területén érintett szakmák (orvosok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok, szociális munkások, védőnők, stb.) képviselői nyitottak az új szemlélet elsajátítására és a szakmák közötti együttműködésre.

Az intézményünk és képzéseink a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditáltak.Intézmény-akkreditációs lajstromszámunk: AL-2935
Képzéseinkkel kapcsolatos dokumentumokat az alábbiakban találhatók letölthető formában: 

Az ügyyfélszolgalat működése (36.00 KB)
Tájekoztató a szolgáltatásokról (191.00 KB)
Minőségpolitika (197.00 KB)

Kérjük, tekintsék meg két nappali csoprtunkról készült filmeket!

Autizmussal élő gyermekek csoportja (26.77 MB)
Súlyosan-halmozottan sérült gyermekek csoportja (39.28 MB)