Kiadványaink


Apró lépések
Megjelent a Budapesti Korai Fejlesztő Központ kiadványa:
APRÓ LÉPÉSEK - Korai Fejlesztő Program lassabban fejlődő gyermekek és szüleik számára. A kiadvány ára 4200 Ft, és megvásárolható a Központ címén: 1119 Budapest, Bártfai u. 34/a.

A kiadvány célja, hogy az eltérően fejlődő gyermekek minél magabiztosabban tájékozódjanak a fejlődés ösvényén, az őt segítők pedig valódi, hatékony segítséget tudjanak nyújtani nekik. A feladatok egymásra épülő rendszerével, gyakorlati tanácsokkal látja el az olvasót, támogatva a tovább-gondolást, kreativitást. A segítő szakemberek szemléletének formálása ugyancsak fontos cél: miközben a gyermekek önállóságát, kompetenciáját erősítjük, tudniuk kell, hogy bármikor megfoghatják a kezünket, ha szükségük van ránk. Fontos cél mindemellett a szülőkkel való együttműködés, kommunikáció új formájának kialakítása e kötet segítségével.

"Sokféleképpen léphetünk a fejlődés ösvényére, és eltérő az is, hogy hányszor, mennyi ideig pihenünk meg a vándorlás során. Van-e, aki elfogad olyannak, amilyenek vagyunk, és éppen annyit segít, amennyire szükségünk van. Ez a kötet talán segít abban, hogy megértsük, megértessük másokkal is, hogy minden apró lépés épp annyira lehet csoda is, mint természetes adottság. Hogy azoknak, akik szakemberként, segítőként, szülőként ránk vannak bízva, épp annyit adjunk, amennyire szükségük van: közös játékkal, egymást érezve és értve, iránytűt és jelzéseket figyelembe véve, minél boldogabban." (Szelényi Marianna)
   
"Az emberi és dologi világ feltárulása"
A Budapesti Korai Fejlesztő Központ fejlesztő iskolai csoportjának rehabilitációs pedagógiai programja

"A Budapesti Korai Fejlesztő Központban 2003 októberében jött létre egy iskola-előkészítő csoport, mely súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek számára nyújt nappali ellátást."..."Bízva abban, hogy a 2010-re kötelezően bevezetendő fejlesztő iskolai oktatás kapcsán az intézmények befogadóképessége és készsége növekszik, így több lesz a fejlesztő iskolai hely úgy döntöttünk, hogy ideiglenesen 2010-ig fejlesztő iskolai csoportot hozunk létre a tanköteles kort már betöltött gyermekeink számára." Kollégáink Holczinger Éva és Kapronyi Ágnes kidolgozták a fejlesztő iskolai osztály rehabilitációs pedagógiai programját, melyet a Fejlesztő Pedagógia 19. évf. 4. számában tettünk közzé.
   
A 10 éves fennállását ünneplő Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkáját bemutató Fejlesztő Pedaógia számban megjelent cikkek egy része előadásként elhangzott a Központ által 2002 júniusában megrendezett „Te is más vagy- Te sem vagy más” Konferencián, a többi eredeti közlemény. A kötetben ezért helyet kaptak a Központban folyó szakmai műhelyek beszámolói mellett a szülő -szakember kommunikáció lehetséges formáit, kereteit vizsgáló írások is. E mellett megjelenik a „fejlesztők fejlesztése”: a központban már hagyományosnak és elengedhetetlennek számító szervezetfejlesztési munka bemutatása, valamint helyet adtunk egy –egy rövid reflexió erejéig a Központtal hosszabb kapcsolatban álló szülők és egy holland szakember írásainak is.
   
Gyermekkel és családjaikkal foglalkozó. nevelő, fejlesztő és gyógyító szakemberek számára nemcsak hasznos, hanem lelkileg is megérintő, serkentő olvasmány lesz e könyv. Szerzője - nagy tudású és tapasztalatú pszichológus, gyógypedagógus. A szakember a segítés folyamatában megjelenő lényeges lelki jelenségeket tekinti át nagyon őszinte, személyes stílusban, egyszerű és világos fogalmazásban.
A szöveg különlegessége a szemléletmód közvetítése. Egyrészt a fejlődésben elmaradt, vagy funkcionálisan károsodott gyerek anyakapcsolatát és az őt ellátó családnak történetében zajló eseményeket mutatja be, a gyermek körüli kölcsönhatásban, különösen a kötődés jelenségében, másrészt a segítő és a család közötti kommunikáció bonyolult és bonyolódó világát ismerteti. A segítő szakember tapasztalatból tudja, hogy a fejlesztő intervenciók és megoldások sikere, optimális kimenetele ezen tényezőktől függ, gyakran a problémák is ebben keletkeznek. A szülő és a család a problémás gyermek miatt sérül, a többnyire megmaradó sajátos jellegzetességek és funkcionális zavarok miatt a szülők identitása súlyosan megterhelődik. Szinte a szülő is terápiára szorul és a jó fejlesztő folyamatban ez többnyire meg is valósul.
(Dr. Buda Béla)

Részlet a könyvből: " Az „érintett” gyerekek szülei olyan szülőcsoportot képeznek, amely próbára teszi vagy teheti minden velük dolgozó, együttműködő szakembert. Számtalan ki nem mondott, félig megélt indulat nehezítheti meg a két fél közötti kommunikációt, noha az érintett szülők ilyenkor talán az életük legnehezebb periódusát élik meg.”
   
2012 őszén ünnepli megalakulásának 20 éves jubileumát a Budapesti Korai Fejlesztő Központ.
Ebből az alkalomból lehetőséget kaptunk arra, hogy a Fejlesztő Pedagógia jelen számát megtölthessük munkánkat bemutató írásokkal. Célunk, hogy adhassunk egy képet arról, hogyan változott a korai fejlesztés, illetve korai intervenció tartalma, keretei az elmúlt két évtizedben Magyarországon, és hogy minél több oldalát láttathassuk intézményünk jelenlegi tevékenységének. Az írásokat a következő tematikus csoportokba sorolhatjuk: Szülő-szakember kapcsolat, Diagnosztika, Fejlesztés, Autizmus, Koraszülött Prevenciós Program, Gyógypedagógiai óvoda - fejlesztő iskola előkészítő csoport.
Minden írás szerzője Központunk munkatársa, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, orvos, zeneterapeuta vagy fejlesztő pedagógus; illetve két cikk megírásában intézményünkbe járó gyermek szülője is részt vett. Mivel munkánk igen szertágazó, ez a sokszínűséget a cikkekben is felfedezhető, és az írások műfaja sem egységes, a cikk tartalmához illeszkedik.