A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ MAGYARORSZÁGI KÖZHASZÚ EGYESÜLETE

A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ MAGYARORSZÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE (Bankszámlaszám: OTP Bank 11722003-20159986)

 

In memoriam
Bicsákné Némethy Terézia
(1955 – 2011)

Megdöbbentett Bennünket a hír, hogy Bicsákné Némethy Terézia gyógypedagógus a zalaegerszegi Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója 2011. január 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Terka 1979-ben végzett oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. A diploma megszerzése után több területen szerzett pedagógiai tapasztalatot. A Salomvári Általános Iskolában tanárként, majd Zalaegerszegen az Ady Endre Általános Iskolában fejlesztő pedagógusként dolgozott.
1993-tól haláláig a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és Továbbképzési Központ (ma: Nyitott Ház EGYMI) gyógypedagógusa, igazgató-helyettese, majd igazgatója. Szakmai pályafutásának kiteljesedése ez az időszak. Az állandóan változó oktatási környezetben a megye és a város, Zalaegerszeg igényeinek megfelelően a fogyatékos gyermekek érdekeit szem előtt tartva szervezi át és bővíti az intézményt évről-évre. Munkásságát „Zalaegerszegért” díjjal ismerték el 2010-ben.
Tudását, tapasztalatait szívesen megosztotta. Számos előadást tartott országos szakmai konferenciákon és szűkebb pátriájában, Zala megyében. Különösen kedvelt szakterülete a számítógép gyógypedagógiai alkalmazása volt. E témában több cikket publikált.
Közoktatási szakértőként is tevékenykedett a korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés területén.
Érdekvédőként a fogyatékos gyermekek és családjaik képviseletét vállalta.
Mi – és mindazok, akik vele dolgozhattak – szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Terkával együtt tevékenykedhettünk a korai fejlesztés ügyének megmentése érdekében és A Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Közhasznú Egyesülete létrehozásában.
Az együttműködés során tanulhattunk Tőle fegyelmet, pontosságot, elkötelezettséget, de ugyanakkor empátiát és jóságot is. Amikor lankadtunk, mindig volt ereje és hite, hogy további tettekre sarkalljon. Munkáját példamutató szorgalommal, igényességgel és hivatástudattal végezte. Szerény volt, pedig büszke lehetett volna szakmai tekintélyére.
Kedves Terka!
Magasra tetted a mércét önmagad számára és számunkra is. Igyekszünk a nyomdokaidban haladni, továbbvinni, amit elkezdtél.
Emlékedet szeretettel őrizzük!

Rosta Katalin és Czeizel Barbara A Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Közhasznú Egyesülete nevében 
 

AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSA, CÉLOK

Az egyesületet tizenkét, korai intervencióval foglakozó elismert szakember hozta létre azzal a céllal, hogy a kora gyermekkori intervenciós szolgáltatásai minden érintett gyermek és családja számára, alanyi jogon magas színvonalú minőségben az ország minden pontján és a határon túli magyarság körében elérhetők legyenek. Az Egyesület céljai a következők: 

- a kora gyermekkori intervenció céljainak, tevékenységeinek és feladatkörének definiálása; 
- a kora gyermekkori intervencióban résztvevő szakemberek nevesítése, szakmai kompetenciájuk és együttműködésük erősítése; 
- a magyar kora gyermekkori intervencióban résztvevő szakemberek megfelelő, magas színvonalú képzésének, továbbképzésének biztosítása, biztosíttatása, felsőoktatási intézményekkel együttműködve; 
- önálló szakmává válás (korai interventor, korai fejlesztő szakember TEOR számmal történő ellátása); 
- a Magyarországon, illetve a határon túli magyar területeken a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek és intézmények kapcsolattartásának folyamatos elősegítése, biztosítása; 
- a kora gyermekkori intervenció szolgáltatásainak, partnerközpontú, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőségének egységesítése, folyamatos továbbfejlesztése; 
- a kora gyermekkori intervenció, fejlesztés, mint a törvényekben (például: közoktatási törvény); nevesített, a rászorulók számára alanyi jogon biztosítandó feladat költségvetési, szakmai presztizsének biztosítása, javítása; 
- a kora gyermekkori intervencióban résztvevő szakmák, szakemberek, és az ellátott családok, gyermekek érdekeinek képviselete; 
- képzések, konferenciák szervezése, koordinálása; 
- együttműködés, kapcsolatépítés hasonló feladatú, célú magyar szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel; 
- együttműködés, kapcsolatépítés hasonló feladatú, célú nemzetközi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel (International Society on Early Intervention); 
- magyar és nemzetközi szakirodalmi online adatbázis létrehozása, könyvtár alapítása; 
- hazai és nemzetközi szakképzések, tanfolyamok, konferenciák online adatbázisának létrehozása; 
- a korai gyermekkori intervenció szolgáltatóinak magyarországi és határon túli magyar területekre vonatkozó adatbázisa (korai fejlesztő központok, szakemberek, utazó tanárok, integráló és speciális bölcsödék és óvodák, egyéb rekreációs intézmények).

Az Egyesület elnökségének tagjai

Elnök: Czeizel Barbara (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)
Alelnök: Boros Krisztina Boglárka (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)
Magyar Adél Márta (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet)
Elnökségi tagok: Bicsákné Némethy Terézia (Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó, Továbbképzési Központ , Zalaegerszeg), Hajtó Krisztina (Budapesti Korai Fejlesztő Központ), Kovács Andrea (szülő), Meszéna Tamásné (Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs), Rosta Katalin (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ), dr. Simó Judit (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)

Az Egyesület alapszabálya itt letölthető.
Tagfelvételi kérelmét (33.50 KB)kitöltve eljuttathatja az Egyesület címére: 1115 Budapest Bártfai u. 34/a.

2010. május 14-én az Egyesület megtartotta éves közgyűlését. Kérjük, tekintsék meg a közgyűlés összefoglaló jegyzőkönyvét.