- Oktatási Minisztérium által akkreditált 60 órás képzéseink

Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata
Autizmus-specifikus komplex korai intervenció -elméleti és gyakorlati alapismeretek
Autizmussal élő gyerekek az óvodában - integráció a gyakorlatban
Családközpontú kora gyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata

A családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléleti kereteinek és korszerű ismereteinek elsajátításával, a tanfolyam elvégzése után a résztvevők képessé válnak arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül. Célunk továbbá, hogy a tanfolyamot elvégző szakemberek váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintő aktuális szakirodalom terén és az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülőknek szóló tanácsadásban.

Szakmai felelős: Hajtó Krisztina, gyógypedagógus, gyógytornász
Tervezett időpont: A tanfolyam átdolgozása és akkreditációja miatt várhatóan 2019. tavasz. Pontos dátumért, kérjük látogassanak vissza honlapunkra egy későbbi időpontban.

 

 

 

Autizmus-specifikus komplex korai intervenció -elméleti és gyakorlati alapismeretek

A továbbképzés kifejezetten a korai életkorú (2-7 éves) autizmussal élő gyermekek és családjaik segítését célozza meg. Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk, elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni.  A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.

A tanfolyamot elsősorban 2-7 éves korosztállyal foglakozó, gyakorló gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok, konduktorok részére ajánljuk.


Szakmai felelős: Rácz Zsuzsanna, gyógypedagógus
Emberi Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 575/67/2017
Tervezett időpont: 2019 február 14-16. (I. oktatási hét) és 2019. február 27- március 2. (II. oktatási hét) Tréningnap: 2019. március 30.
Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 9:00 Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 95,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (516.50 KB)
Eseménynaptár
Autizmussal élő gyerekek az óvodában - integráció a gyakorlatban

A tanfolyammal elsősorban gyakorlatorientált továbbképzést igyekszünk nyújtani, mely által növekszik a szakemberek kompetenciája az autizmus elméleti és gyakorlati ismereteivel kapcsolatban. Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítjük, mellyel célunk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben. A fentiek miatt a tanfolyamot 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedógusok és fejlesztő pedagógusok részére ajánljuk.

Tervezett időpont: 2018. november 8-10. (I. oktatási hét) és 2018. november 14-17. (II. oktatási hét), 2018. december 15. (tréning nap)    

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott engedélyszám: 575/66/2017
Jelentkezési határidő: 2018. október 8. 9:00. Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 95,000 Ft/fő 
Jelentkezési lap (516.50 KB)
Eseménynaptár