- Prevenciós program koraszülött csecsemők ellátására

Prevenciós program koraszülött csecsemők ellátására
Prevenciós program koraszülött csecsemők ellátására
A Budapesti Korai Fejlesztő Központhoz megalakulása óta megfordulnak nem csak sérült gyermekek és családjaik, hanem a rizikó csecsemők is. A Prevenciós programot majd két évtizedes ezirányú tapasztalataink, illetve a családokkal való rendszeres kapcsolattartás és konzultáció hívták életre.
Sajnos, az idő előtt (1500 gr. születési súly alatt) született kisbabák kb. 10%-a károsodott. A kezdeti időszakot zökkenőmentesen átvészelő gyermekeknél is találunk a későbbiekben enyhébb zavarokat a tanulás, a figyelem, a viselkedésszabályozás terén. Legkönnyebb egy spektrum mentén elhelyezni ezeket a gyermekeket: a spektrum egyik végpontját a fejlődésmenetükben jelentősen akadályozott, súlyosan sérült volt koraszülött gyermekek állnak, a középső zónát a megkésett pszichomotoros fejlettségű gyermekek alkotják és a spektrum legjobb életkilátásokkal rendelkező gyermekcsoportja az ép értelmi képességekkel rendelkező, de az enyhébb fejlődési zavarok szempontjából veszélyeztetett koraszülött gyermekek tartoznak. A koraszülött gyermekek fejlődési esélyeinek optimalizálása érdekében ezen gyermekcsoport esetében különös jelentősége van a kora gyermekkori intervenciónak. A fenti spektrum mentén gondolkodva mindhárom gyermekcsoportnál, más-más hangsúllyal és módszertannal, indokolt a korai intervenciós programok indítása.

Programunk megvalósításával a Központunkba jelentkező koraszülött csecsemőket nevelő családok olyan folyamatos orvosi és gyógypedagógiai kísérésben, tanácsadásban részesülnek, mely ma Magyarországon egyedülálló, leginkább abban az értelemben, hogy nem csak a gyermek állapotára, hanem a család életminőségének javítására is koncentrál, és teszi ezt egy helyen, különböző szakemberek együttműködésével, megkönnyítve a családok helyzetét (utazási nehézségek, különböző szakemberek sokszor egymásnak ellentmondó javaslatainak kiküszöbölése).
A koraszülötteket ellátó program szolgáltatásai:
• gyermekneurológus általi fejlődésneurológiai nyomonkövetés (folyamatos)
• gyógypedagógiai kísérés és tanácsadás (szükségletek szerinti gyakorisággal, heti vagy kétheti egy alkalommal)
• Bölcsődal – csoportos foglalkozás, mely a Zeneterápia és a Tervezett Szenzomotoros Tréning elemeit tartalmazza (heti egy alkalommal)
• gyermekneurológiai konzultáció szülőknek és szakembereknek – igény szerint
• gyermekneurológus, gyógypadagógus és mozgásfejlesztő együttes, komplex kontrollvizsgálata (a gyermek egy éves kora körül)
• utánkövető komplex kontrollvizsgálat (a gyermek két éves kora körül)