- Autizmussal élő kisgyermekek ellátása

Autizmussal élő kisgyermekek ellátása
Autizmussal élő kisgyermekek ellátása

Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek fejlődési lehetőségeit a korai életkorban elkezdett terápiák nagymértékben növelik. Ezt a tényt felismerve a Budapesti
Korai Fejlesztő Központ kiemelten foglalkozik az autizmus spektrum zavarok
diagnosztikájával és korai ellátásával.
Új, sztenderdizált diagnosztikus
eljárások bevezetésével, szakembereink folyamatos továbbképzésével az elmúlt
évek során Központunk a korai felismerés élvonalába került. A vizsgálatot a
szülők kérésére, illetve egyéb szakember javaslata alapján végezzük.
Fokozatosan igyekszünk magas színvonalú (nemzetközi vizsgálatokban is
egyértelműen igazolt hatékonyságú módszerekkel) ellátást biztosítani az autizmussal élő gyermek és szülei számára.
A Budapesti Korai Fejlesztő Központ megalakulásától kezdve alaptevékenységei között egyéni és csoportos formában segíti az autizmussal élő gyermekeket, jelenleg a következő terápiás formákat működtetjük:
- egyéni gyógypedagógiai fejlesztés kiegészítő terápiákkal (pl. zeneterápia, mozgásfejlesztés)
- kiscsoportos ambuláns fejlesztés
- komplex, közösségbe való integrációt elősegítő csoportos fejlesztés.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztés keretei között valósul meg a gyermekek sokoldalú fejlesztése, a közösségbe kerülésük segítése, a szülők támogatása a diagnózissal együtt járó nehézségek megértésével, illetve az otthoni problémák (pl. étkezési, alvási, önkiszolgálással, illetve szobatisztasággal kapcsolatos nehézségek) átbeszélésével.
A kiscsoportos ambuláns fejlesztés (3-6 gyermek, heti rendszerességgel történő szociális- kommunikációs fejlesztése) átmenetet képez az egyéni ambuláns fejlesztés és az óvodai közösségbe való integráció között. Az ambuláns kiscsoportos fejlesztést azok számára ajánljuk fel, akik szociális-kommunikációs fejlesztésébe már beépíthetők a csoportos helyzet apróbb elemei, ezen gyerekek többnyire már egyéni fejlesztést követően kerülnek a csoportba.
2003. szeptembere óta óvodai integrációt illetve közösségre való előkészítést elősegítő csoportokat is működtetünk, ahol a gyermekek csoportban történő, autizmusspecifikus eszközökkel támogatott fejlesztése valósul meg, amely kiegészül az integrált/ speciális óvodai csoportba való beilleszkedésének elősegítésével, illetve a szülőknek és a befogadó intézmény óvodapedagógusainak nyújtott konzultációs lehetőséggel, tanácsadással.Kérjük tekintsék meg az autizmussal élő gyermekek csoportjáról készült filmünket (26.77 MB)!