- Terápiák

Gyógypedagógiai fejlesztés
Gyógytorna, mozgásfejlesztés
Dévény-módszer (DSGM)
Tervezett szenzomotoros tréning
Zeneterápia
Egyéni gyermek pszichoterápia
Kommunikáció fejlesztő terápiák (Floor-time megközelítés)
Dinamikus szenzoros integrációs terápia
Gyógypedagógiai fejlesztés
Elsősorban 0-5 éves korú, különböző fokban megkésett, vagy eltérő fejlődésű gyermekek ellátását jelenti. A gyógypedagógiai ellátás magában foglalja a különböző fejlődési területek (értelmi képességek, kommunikáció, beszéd, finommozgás, szociális viselkedés, önkiszolgálás) fejlesztését, tanácsadást a gyermekek fejlődésével, nevelésével, gondozásával kapcsolatban.

Érzékszervi sérülés esetén a sérült érzékszerv fejlesztését (funkciófejlesztést) is jelenti. A fejlesztés heti rendszerességű , egyéni és/vagy csoportos formában történik.
Gyógytorna, mozgásfejlesztés
Megkésett vagy eltérő mozgásfejlődésű gyermekek számára ajánljuk fel. A mászás, illetve a járás kialakulásáig egyéni, ezt követően csoportos mozgásfejlesztést biztosítunk.
Dévény-módszer (DSGM)
Olyan mozgásfejlesztő módszer, melynek során a szakember az izom-, ín- és kötőszövetrendszert speciális manuális technikával (kézzel) kezeli. 
Tervezett szenzomotoros tréning
Mozgásos feladatokra épülő terápia, mely elsősorban az egyensúly érzéket és a mozgások összerendezését segíti, de változásokat eredményez a viselkedésben, a magatartásban és a figyelemben is. Gyakoriságát a terápiát nyújtó szakember és a szülő egyéni megállapodás alapján határozza meg.
Zeneterápia

A zene erejével mozgás, figyelem, koncentráció és kommunikációfejlesztés segítése egyéni és csoportos foglalkozás keretében. A foglalkozások elősegítik a bölcsődei és óvodai közösségbe való könnyebb beilleszkedést, a kortárskapcsolatok kialakulását.

Egyéni gyermek pszichoterápia
A gyermek fejlődése során kialakult magatartási és érzelmi nehézségek pontosabb feltárása és kezelése a játékterápia eszközeivel. Heti egy alkalommal gyerekpszichológus vezetésével zajlik.
Kommunikáció fejlesztő terápiák (Floor-time megközelítés)
A kommunikáció fejlesztése érdekében a gyermekkel kialakított kapcsolatot és közös tevékenységet használjuk motiváló tényezőként és fejlesztési közegként, messzemenően figyelembe véve a gyermek egyéni sajátosságait. A kommunikációs készség mellett a kapcsolatteremtés, tevékenység és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése is célunk. A terápia fontos eleme a szülővel való interakció is.
Dinamikus szenzoros integrációs terápia

A dinamikus szenzoros integrációs terápia egy olyan komplex, egyénre szabott módszer, amely játékfolyamatokba ágyazott sokszínű mozgásos helyzetet kínál fel a gyermek számára, és kíváncsi arra is, hogy a gyermek a felkínált helyzetekben mit választ, hogyan jeleníti meg önmagát, gondolatait, vágyait és szándékait a térben. A módszer alkalmazása során használt eszközök (nagylabdák, hinták, hálók, guruló hengerek, forgó és egyensúlyozó tányérok, rongyok, kendők, kefék, szivacsok) az idegrendszer legkorábban érő, két legősibb érzékelési modalitása, az egyensúlyi és tapintásos érzékelés rendszerei számára nyújtanak ingereket. Ezen rendszerek összerendezése, az ingerfelvétel kiegyensúlyozott működése és magasabb szintű szervezése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyermek viselkedése, figyelme, mozgásfejlődése, beszéd-és nyelvfejlődése harmonizálódjon. A terápia dinamikus abban az értelemben is, hogy kapcsolatfókuszú, azaz érzékeny a szülő-gyermek, szülő-terapeuta és csoport esetében a gyermekek közötti kapcsolódásra is. 

Forrás: http://www.dszit.hu/