- Oktatási Minisztérium által akkreditált 30 órás képzéseink

JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
SEED Fejlődési Skála - Sewall Early Educational Develpment Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig
Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
  • Pedagógus továbbképzési program
  • Az egészségügyi szakdolgozók részére szabadon választható elméleti továbbképzés is egyben.
CÉLCSOPORT: Megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgozó szakemberek,
kiemelten a 0-5 éves kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagóus)
és a pedagógiai munkát segítő szakemberek (gyermekorvos, gyermek szakorvosok, pszichológus), óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve még gyermekápolók, deitetikusok, védőnők.
Ez a tanfolyamunk az egészségügyi szakdolgozók számára szabadon választható elméleti továbbképzés is egyben.
A képzést azon szakemberek részére szervezzük, akik megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló,
illetve ellátó intézményekben dolgoznak, és kiemelten a 0-5 éves korú kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkoznak az érintett családok partner szintű bevonásával.
A program célja, hogy a különféle problémákkal született, megkésett fejlődésű, fogyatékos kisgyermekek étkezési zavarainak területén átadjuk azt a diagnosztikai és ellátási ajánlását regionális teamek számára,
melyet az egészségügyi és oktatási ágazat szakembereinek szoros együttműködésben, azonos szemléletbeli alapokra helyezve alakítottunk ki. (Autizmussal élő gyermekek evés zavarára nem terjed ki a tanfolyam tematikája).
A képzés anyagának feldolgozása változatos formában történik, előadások, gyakorlatok, megfigyelés, esetismertetések,
filmrészletek bemutatása és elemzése, irányított, célzott beszélgetések, interaktív előadások és önálló feladatvégzés segítségével.
Szakmai felelős: Lengyel Anna, perinatális tanácsadó
Emberi Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 107/24/2016
Tervezett időpontok
I. képzés: 2018. szeptember 5-8.
II. képzés: 2019. április 3-6.  
Jelentkezési határidő:  2018. augusztus 1.9:00 (I. képzés), illetve 2019. március 11. 9:00 (II. képzés). Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 60,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (I. képzés) (515.50 KB)
Jelentkezési lap (II. képzés) (515.00 KB)
Eseménynaptár
SEED Fejlődési Skála - Sewall Early Educational Develpment Scale Budapesti Korai Fejlesztő Központ által átdolgozott vizsgáló eljárása 0-4 éves korig
A képzést a 0-4 éves korosztály fejlődési diagnosztikájával foglalkozó, és/vagy fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok logopédusok, pszichológusok számára indítjuk elsősorban.
A korai életkorban széles körben használt, a pszichomotoros fejlődés egyes területeire koncentráló skála.
Elsajátítását ajánljuk a 0-4 éves gyerekekkel foglakozó gyógypedagógusok és pszichológusok számára.
SEED Fejlődési Skála néven a gyakorlatban elismert, és használt vizsgáló eszköz, mely eredményeit tekintve a nemzetközi standardokkal rendelkező vizsgáló eljárások (Pl. Bayley II. Fejlődési Skála) mért eredményeivel korrelál. Irányultságát tekintve olyan mérőeszköz, mely szemléletével fejlesztésorientált, vagyis az időben történő korai fejlesztést, a csecsemőkori, kisgyermekkori fejlődés optimális támogatásának megkezdését teszi lehetővé. Képzésünk a hiánypótlást szem előtt tartva igyekszik a gyakorlati munkát támogatni a vizsgáló eljárás átadásával azon szakemberek számára, akiknek feladata a 0-4 éves korú gyermekek fejlődési vizsgálata és szükség esetén a korai fejlesztés területeinek meghatározása a kora gyermekkori intervenció folyamatában. Ezért a tanfolyam olyan szakemberek számára érthető és hasznos, akiknek már van némi szakmai gyakorlata 5 év alatti kisgyermekek fejlesztése terén.
Szakmai felelős: Tóth Anikó, gyógypedagógus
Emberi Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 9/28/2018
Tervezett időpontok: 
I. képzés:2018. szeptember 18-19. (elmélet) illetve 2018. október 5. és október 19. (gyakorlat) MEGTELT!
II. képzés: 2018. november 12-13. (elmélet) illetve 2018. november 30. és december 14. (gyakorlat) MEGTELT!
III. képzés: 2019. január 28-29. (elmélet) illetve 2019. február 22. és március 8. MEGTELT!
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21. 9:00 (I. képzés); 2018, október 12. 9:00 (II. képzés); 2019. január 7. 9:00 (III. képzés). Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 60,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (II. képzés) (518.50 KB)
Eseménynaptár
Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésű gyerekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

A tanfolyam célja a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált Portage - modell ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó, a családokhoz kijáró utazótanárok (gyógypedagógusok) a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.
A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz az utazó gyógypedagógus és a család számára is, ezért a modell kézikönyvét és a hozzá tartozó feladatkártyákat is megkapják a tanfolyamot elvégző hallgatók.
Szakmai felelős: Tóth Anikó
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott egedély száma: 47793/13/2014
Tervezett időpontok: 2019. április 10-13.
Jelentkezési határidő: 2019. március 14. 9:00. Jelentkezés Szőnyi Dóránál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu 
Képzés díja: 60,000 Ft/fő, kihelyezett képzésként 70,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (517.00 KB)
Eseménynaptár