- Egészséges kisgyermekekkel foglalkozó pedagógiai szakirodalom

Ajánló gondozónőknek, óvónőknek, szülőknek
Ajánló gondozónőknek, óvónőknek, szülőknek
1. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban Flaccus Kiadó Bp. 2002
2. Az óvodáskor fejlesztőjátékai szerk. Perlai Rezsőné Okker Kiadó é.n.
3. Kósa Éva-Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel Eötvös Könyvkiadó Bp.1998
4. A gondolkodás fejlődése és fejlesztése óvodáskorban szerk. Kovásznai Kató-Kereszturi Ferencné KJK 1989
5. Karlóczai Marianne: Komámasszony hol az olló Magyar Könyvklub é.n.
6. Susanna Millar: Játékpszichológia KJK Budapest 1973 (és az újabb kiadások)
7. Körmöczi Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában Fabula BT 2001
8. Maszler Irén: Játékpedagógia comenius BT. Pécs 1996
9. Kovács György-Bakosi Éva Játék az óvodában Debrecen 1995
10. Kovács György-Bakosi Éva: Óvodapedagógia Debrecen 1999
11. Játékpszichológia szerk. Stöckert Károlyné Eötvös Könyvkiadó 1995
12. Madarász Ferenc: Gyere velem óvodába Fórum Könyvkiadó Újvidék 1985
13. Családi életre nevelés szerk. Dr. Komlósi Sándor Nemzeti Tankönyvkiadó é.n.
14. Lajtha László-Molnár Imre: Játékország Magyar Egyetemi Nyomda é.n.
15. Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék OPI 1990
16. Pszichológiától pedagógiáig szerk. Bíró Antalné Alex-Typo 1993
17. Kudarc nélül az iskolában szerk.p. Balogh Katain Alex-Ttypo 1992
18. Gósy Mária: Beszéd és óvoda Nikol gmk Budapest 1997
19. Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához szerk. Kissné Takács Erika Debrecen 1993
20. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban Okker é.n.
21. Gósy Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában Tanszer-TárB.T. 1993
22. Perlai Rezsőné: Az óvodáskor viselkedéskultúrája Okker é.n.
23. B.Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék Tankönyvkiadó Budapest 1982 (és az újabb kiadások)
24. Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Gondolat Budapest 1975 (és az újabb kiadások)
25. Hegyi Ildikó: Jaj, te gyerek Okker é.n.
26. Korszerű törekvések az óvodában szerk. Sípos Lajosné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ Budapest 1999
27. Takács Bernadett: Gyermek-játék-terápia Okker 2001
28. Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul Sopron 2001
29. Óvodai nevelés játékkal, mesével szerk. Zilahy Józsefné Eötvös József Könyvkiadó Budapest1996
30. Kolozsváry Judit: Más gyerek, szülő pedagógus Okker é.n.
31. Kolozsváry Judit: A sajátos ember Okker é.n.
32. Bakonyi Anna: Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén Tárogató Kiadó Budapest 1995 (és a többi kiadás)